Lipolys

Behandlning

Lipolys är en injektionsbehandling som eliminerar fettceller och gradvis kan reducera oönskade fettdepåer under ett antal behandlingstillfällen utifrån behandlarens bedömning. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling. Till skillnad från andra injektionsbehandlingar är effekten bestående.

 

VAD ÄR Lipolys?

Lipolys innebär att man med en tunn nål injicerar olika områden med oönskade fettdepåer med en lösning som eliminerar fettceller. I samband av eliminering av fettceller uppstår även samtidigt en inflammationsprocess i vävnaden som i sin tur medför en påtaglig uppstramning av huden.

 

FAQS

  Dubbelhaka
  Hamsterpåsar
  Uppstramning käklinje
  Fettdepåer kring höfter och “kärlekshandtag”
  Fettdepåer kring mage

  Fettdepåer kring lår och knän

  “BH-band”

Kostnadsfri konsultation vi godkänd behandling, online eller fysiskt besök

Vid konsultation är patienten i fokus. Skin Esthetics genomför bedömning och rådgivning av vilka behandlingar som passar patienten. Där presenteras lämplig produkt, kostnadsförslag och vilka resultat som patienten kan förvänta sig. Enligt 11§ i lagen för estetiska injektionsbehandlingar skall du ha fyllt 18 år och betänketiden skall minst vara 48 timmar före behandling. Läs mer på Sveriges Riksdag

BOKA KONSULTATION

Vad inkluderas i priset?

  Gratis konsultation vid godkänd behandling. (ord pris: 1200 kr)
  Behandlingen utförs av legitimerad och certifierad Specialist Läkare/Tandläkare/Sjuksköterska
  Rådgivning både före och efter behandling
  Kostnadsfritt återbesök för kontroll efter behandling

Patientförsäkring via Folksam

För Skin esthetic är det viktigt att erbjuda rätt skydd till våra patienter och kunder. Alla våra patienter är därför fullt patientskadeförsäkrade via Folksam. Detta är en tjänst som vi helt kostnadsfritt erbjuder samtliga våra patienter. Att erbjuda bästa möjliga patientsäkerhet är för oss en självklarhet, och för dig som patient en trygghet. Fråga oss för mer information kring vår patientförsäkring.

HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL?

Efter noggrann konsultation kring vilka områden som ska behandlas märks dessa ut och rengörs och vid behov lokalbedövas. Därefter utförs injektioner inom markerade områden med ca 0,5 cm – 1 cm mellanrum. Behandling brukar ta ca 15 min.

HUR KÄNNS BEHANDLINGEN?

Man känner sticket från injektionen. Med adekvat lokalbedövning är behandlingen i övrigt väsentligen smärtfri.

VAD SKALL JAG TÄNKA PÅ INNAN BEHANDLINGEN?

Att tänka på före behandling
▪ Blodförtunnande läkemedel bör undvikas före behandlingen. Om du är osäker var god och rådfråga din ansvariga behandlare.
▪ Undvik alkohol före behandling.
▪ Behandlingen passar ej för dig som är gravid eller ammande.
▪ Behandlingen passar ej för dig som genomgår cellgiftsbehandling.
▪ Behandlingen passar ej för dig som har akneutbrott eller pågående infektion kring injektionsområdet.
▪ Du skall ha fyllt 18 år.

VAD SKALL JAG TÄNKA PÅ EFTER BEHANDLINGEN?

Undvik alkohol och fysisk träning och drick rikligt med vatten första dygnet.

▪ Undvik make-up på det behandlade området 1 dag efter behandling.
▪ Undvik alkohol i 2 dagar då det kan öka risken för svullnad.
▪ Undvik att massera det behandlade området i ansiktet första dygnet.
▪ Använd det receptfria läkemedlet Hirudoid kräm för att påskynda upplösning och försämring av eventuella blåmärken.
▪ Intag av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) och blodförtunnande medel bör undvikas 10 dagar före planerad behandling.

VAD KAN JAG FÖRVÄNTA MIG AV LIPOLYS?

Ganska direkt efter injektion uppstår svullnad, klåda samt ömhet i området (ca fördubblad tjocklek av fettdepå) där svullnaden kvarstår ca 3 dygn.

Oftast behövs 2-3 behandlingar innan önskat resultat uppnåtts, ibland fler.

Då kroppen reagerar med inflammation av de förstörda fettcellerna som ska transporteras bort uppstår en uppstramning av hud i det behandlade området.

Eftersom fettcellerna förstörs är behandlingsresultatet permanent.